Laboratorní rozbory vod Praha-východ
Vodohospodářská laboratoř Říčany, s.r.o.


Laboratoře provádí základní rozbor pitných, koupacích, povrchových, odpadních i dalších typů vod, včetně akreditovaného vzorkování.

Provádíme analýzy anorganických, organoleptických a mikrobiologických ukazatelů. Stanovení provádíme v požadovaných rozsazích dle legislativy nebo jako jednotlivé ukazatele dle konkrétního požadavku zákazníka.

Analýzy kvality vod:

 • pitné nejen pro kolaudaci

 • odpadní a surové

 • povrchové

 • bazénové

 • koupaliště ve volné přírodě


V oblasti vzorkování nabízíme akreditovaný odběr vzorků vod manuálně nebo automatickým vzorkovacím zařízením.

Výsledky analýz jsou interpretovány ve vztahu k platné legislativě pro danou oblast.

odběry vody Praha

Chemický rozbor

 • pH, elektrická konduktivita (vodivost)

 • dusíky - amonné ionty, dusitany, dusičnany

 • sírany, chloridy, fosforečnany

 • celkový, volný a vázaný chlór

 • zákal, barva, chuť, pach

 • chemická spotřeba kyslíku dichromanem ChSK-Cr a manganistanem ChSK-Mn

 • biologická spotřeba kyslíku

 • kyselinová a zásadová neutralizační kapacita

 • nerozpuštěné a rozpuštěné látky, sušina

 • vápník, hořčík, mangan, železo, hliník

Mikrobiologický rozbor

 • kultivovatelné mikoorganizmy

 • intestinální enterokoky

 • koliformní bakterie

 • termotolerantní koliformní bakterie

 • Escherichia coli

 • Pseudomonas aeruginosa

 • Staphylococcus aureus (zlatý stafylokok)

analýza vody Praha

Akreditované odběry a analýzy vody | navštivte nás

Vodohospodářská laboratoř Říčany, s.r.o.

Adresa: Kolovratská 1476/24, 251 01 Říčany, Praha-východ
Tel.: +420 311 280 827
E-mail: laboratorkopecna@seznam.cz
Akreditace:

Osvědčení o akreditaci, vedené pod číslem 1531,
vydané Českým institutem pro akreditaci, o.p.s

Objednejte si test kvality vody

  Pole označená * jsou povinná
*  Jméno:
  Telefon:
*  E-mail:
*  Objednávky, dotazy:

   
kvalita vody Praha-východ - Vodohospodářská laboratoř Říčany, s.r.o.

Provozní doba laboratoře

Po - Pá   6.30 - 15.30

Nechce-li zákazník využít pro odběr vody služeb kvalifikovaného vzorkaře, je nezbytné předem kontaktovat pracovníky laboratoře.

Zákazník bude podrobně seznámen se způsobem odběru vzorku pro daný účel, přechováním a podmínkami jeho přepravy do laboratoře.

Vhodné je rovněž si vyzvednout potřebné vzorkovnice.

Vzorky se pak bezprostředně po odběru předávají laboratoři.

Sídlíme v Říčanech, Středočeský kraj